Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Mi a különbség a pit-bull és az amstaff között ?

 

 

Mivel ez a leggyakrabban elhangzó kérdés a laikusok részérôl, és evvel kapcsolatban hallani az önjelölt szakértôk által adott legtöbb téves magyarázatot, mindenképpen megéri részletesen tárgyalni ezt a témát.

Az 1890-es évek elôtt - mai nevén, fajtaként - nem ismerték sem az APBT-t, sem az American Staffordshire Terrier-t. Csak viadorkutyák voltak, melyeket kizárólag más kutyák elleni küzdelemre tenyésztettek. A cél a minél erôsebb, kitartóbb és a “game” tulajdonságot leginkább kifejezô egyedek kialakítása volt. Mivel ennek érdekében a fellelhetô összes alkalmas kutyát (régi típusú bulldogok, “half and half” ebek, terrierek, molosszoidok, stb. ) tenyésztésbe vonták, a legkülönfélébb mértékben keresztezve ôket egymással, igencsak szerteágazó keverékek láttak napvilágot. Ezeket a küllemükben és méretükben jelentôsen különbözô négylábú harcosokat rengeteg néven ismerték, várostól és tenyésztôtôl függôen. Ezt a heterogén masszát maga a harc tette egységesebbé néhány év, évtized alatt, mivel csak a legjobb fizikumú és legjobban küzdô egyedek maradtak életben és jutottak továbbtenyésztési lehetôséghez. A küzdôkutya-állomány újabb generációinak képviselôi így hamarosan hasonlítani kezdtek egymáshoz.

Az ideális társ- és munkakutya megteremtését célul kitűzôk ezekre a gladiátorebekre építkezve fogtak hozzá az új fajta kialakításához. Munkájukat a leghíresebb küzdôegyedekre alapozva kezdték meg, azzal a céllal, hogy megôrizzék a kompakt megjelenést és a hihetetlen fizikumot, ugyanakkor a kezdetektôl megkülönböztetett figyelmet fordítottak a jellem, a kiegyensúlyozott idegrendszer és a mindennapi feladatokra való alkalmasság kérdésére. A múlt század utolsó éveiben már önálló, a viadorebektôl teljesen elkülönült típust képviselt a küllemre és jellemre tenyésztett állomány, számos rajongót szerezve magának a városi kutyabarátok, de a vidéki farmerek, vadászok körében is. A célirányos tenyésztés során a kitűzött céloknak (ôrzô-védô munka, vadászat, állatterelés, stb.) megfelelôen ezek a kutyák a gladiátorkutyáknál jellemzôen nagyobbak és testesebbek (azaz némileg lassabbak), a fordulékonyságot biztosító ideális szikár felépítésnél árnyalatnyival zömökebbek lettek. Mondjuk ki: tulajdonképpen alkalmatlanná váltak a harcra!  Mindazonáltal vannak nagyon nagytestű Pit Bull-ok is, akik még mindig ôseik hivatását űzik az arénákban. Ugyanakkor ne felejtsük el azt sem, hogy a  - nagyon idézôjelesen mondva! - “elpuhult” kiállítási változat fizikálisan még mindig fényévekre van az összes többi fajtától.

Ezt a homogenizálódás útjára lépett társaságot próbálta önálló fajtaként elismertetni egy lelkes tenyésztôkbôl álló csoport. Mivel az AKC-nál elutasításra találtak, megalapították saját klubjukat, az UKC-t. Megkezdték a törzskönyvezést is, melyhez a fajta megfelelô elnevezésének az American Pit Bull Terrier-t találták. A fajta rajongóinak egy része viszont nem fogadta el a véres eredetre túlságosan is direkt módon utaló megjelölést, s ôk már kimondottan show-célokat is kitűztek. Távozásukat az UKC-ból különösen helyesnek ítélték, mikor ezt az általuk elutasított nevet a kutyaharc hívei is használni kezdték. A harmadik, bár tulajdonképpen legrégebbi tábor a küllemre való tenyésztést elutasította, és szintén önálló szervezettel állt elô: ez volt az ADBA. A Pit Bull nevet elutasító hívek ugyanakkor nem adták fel azon tervüket, hogy egy mindenki által elismert és elfogadott fajtát alakítsanak ki. Saját elnevezést találva és önálló klubot (STCA ) hozva létre, kitartó és lelkes munkájuk eredményeként végül elfoglalhatták helyüket a “polgári” fajtákat gondozó AKC-n belül.

Szóval, mi is a különbség? Ha sarkosan akarok fogalmazni, akkor azt is mondhatom, hogy nem sok: az amstaff pusztán küllemre és jellemre, azaz nem harcra tenyésztett APBT. Ezek szerint azokat a kölyköket, melyek két kedvencként vagy munkakutyaként tartott - azaz nem viador - Pit Bull párosításából származnak, már automatikusan amstaffnak kellene      tekintenünk ? Természetesen nem. Az American Staffordshire Terrier csaknem nyolcvan éve önállónak tekintett és úgy is tenyésztett fajta. Gyökerei visszanyúlnak ugyan a Pit Bull-ig, de a célirányos küllemtenyésztés következtében rövid idôn belül jelentôsen eltávolodott ettôl az eredettôl. Ne feledjük, hogy az amstaff esetében sohasem volt jellemzô a harci arénákban való alkalmazás, mivel már kialakítását is éppen az ettôl való elkülönülés szándéka motiválta. Mára egyébként is csupán az APBT-k töredékét használják kutyaharcra, ugyanakkor az amstaffok száma világszerte messze felülmúlja rosszhírű rokonaikét. A dilettáns önjelölt szakértôk szerint viszont, akik “tudásukat” a bulvár- és pletykalapokból szerezték, minden erôteljes felépítésű, rövidszôrű középméretű kutya (így a Staffordshire Bull Terrier, de a tojásfejű Bull Terrier, a fehér színű Dogo Argentíno, sôt néha a boxer is) továbbra is: Pit Bull.

 

Akkor mi a helyzet azokkal az UKC-nál vezetett Pit Bull-vérvonalakkal, melyeket gazdáik - az AMST-hoz hasonlóan - immár száz éve elsôsorban küllemre és munkára tenyésztenek ? Ezen kutyák külseje és méretei gyakorlatilag azonosak a mai modern amstafféval, s legtöbbször még hozzáértôknek is nehézséget okoz megkülönböztetésük. Bizony, ez már fogósabb kérdés, bár az engedékenyebb UKC-standard ad némi támpontot, például a szôrzet és az orr színének tekintetében. Azonban éppen maguk az UKC-tenyésztôk hangoztatják, hogy kutyáik “igazi Pit Bull-ok”, amstaff beütés nélkül.

Ezzel meghúzzák a határvonalat a két fajta között ? Igen és nem. Ezek a tenyésztôk azt mondják, hogy az amstaff csak egy utóbb kitalált név ugyanarra az általuk tartott kutyára. Vallják, hogy ôk tenyésztik az eredeti vérvonalat, s az STCA, majd az AKC csak átkeresztelte az UKC-nál 1898. óta törzskönyvezett fajtát. A viadorkutyákat továbbnemesítve áldozatos munkával ôk alakították ki a XX. századi tökéletes használati fajtát, a Pit Bull Terriert. Hitvallásuk természetesen nem a viadalok felvállalásán alapszik, sôt éppen ellenkezôleg. Határozottan fellépnek a kutyaharc ellen, ugyanakkor úgy tartják, hogy a Pit Bull az igazi, eredeti fajta.

Újabb fejtörést okoznak viszont azok a tenyésztôk, akik kutyáikat az AKC és az UKC törzskönyveibe is bevezettetik. Ez azt jelentené, hogy ezek az egyedek egyszerre (küllemre tenyésztett) Pit Bull-ok és amstaffok is lennének ? Ezen a ponton az eltérés már tényleg csak árnyalatnyi, az eljárás magyarázata viszont roppant egyszerű. A nagy, magukat világszervezetnek tartó kluboknál ugyanis az a bevett gyakorlat, hogy kiállításaikon csak az általuk bejegyzett kutyák vehetnek részt. Néhány tenyésztô csak azért jegyezteti be kutyáit mindkét szervezetnél, hogy mindkét klub kiállításain indulhassanak. Ezeket az egyedeket “dual registered”, azaz “kettôs bejegyzésű” kutyáknak hívjuk. Az egyik leghíresebb mai tenyészet, amelyik folyamatosan ezzel az eljárással él, a jól ismert Sierra Kennel Kaliforniában.

Ez is mutatja, hogy a múlt század végének viadorkutyáiból kinemesített show-egyedek kétféle néven futó változatai, vagyis az UKC-pit bullok és az AKC-amerikai staffordshire terrierek tulajdonképpen - mármint a nevükön kívül - nem különböznek egymástól. Közös eredetük, illetve a mindkét szervezetnél prioritást élvezô nemes tenyésztési cél eredményeként fennálló megtévesztô hasonlóságuk indokolja, hogy ne unokatestvérekként, hanem egyenesen ikrekként beszéljünk róluk. Noha vannak, akik úgymond az amstaff érdekében ezt kikérik maguknak, én azt vallom: nem kell szégyellnünk ezt a rokonságot! Szégyenkezésre inkább azoknak van okuk, akik kutyáikat fajtától függetlenül nemtelen célokra használják, vagy egyszerűen csak képtelenek megnevelni azokat.

Másik oldalról viszont - az amstaff és a tipikus ADBA-pit bull terrier között - hol halványabban, hol határozottabban, de mindenképpen meghúzható a választóvonal. Ennek a vonalnak a “vastagsága”, illetve megléte csak a hozzászóló szaktudásán múlik. Sok dilettánssal ellentétben kijelentem, hogy nem lehet szín, méret vagy súlyadatok alapján dönteni! A fejtípus megítélése viszont, noha a két fajta koponyája felépítés szempontjából csaknem azonos, már meghatározó lehet. Az átlag pit feje ugyanis kevésbé elegáns, stoppja legtöbbször kevésbé kifejezett, s homloka is keskenyebb. Azonkívül a kutya egésze által keltett benyomás is döntô: az amstaff ugyanis tükröz egyfajta “telivérséget”, ami az évtizedekkel ezelôtt megállapított standard alapján folyó tenyésztésnek köszönhetôen alakult ki. Ezt azonban az “unokatestvérnél” - anélkül, hogy az ADBÁ-s Pit Bull-okat bántani akarnám - általában  hiába próbáljuk megérezni.

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Kutyáink

(Salsera, 2011.04.04 15:59)

Nekünk két kan amstaffunk van. Az egyik 1,5 éves, a kölyök 4 hónapos. Mindkettővel kutyasuliba járunk. A nagyobbal 3 hónapos kora óta. A kisebbik még ovis. Határozott véleményem, hogy a kutyáink tükörképeink. Minden nap lemozgatjuk őket sétával, kirándulással, a nagyobbat futással, klikkerezéssel, játékkal, engedelmességi gyakorlatokkal. Amennyiben egy kutya leadja az energiáit és a gazda vezeti a tevékenységeket, akkor 30 kutyád is lehet egyszerre. A kutyáink csodálatosak, hálás vagyok azért a sok jóért, amit tanultam tőlük magamról, a természet működéséről. Csak imádni lehet őket. Fantasztikusak. Számomra ők a KUTYÁK!

tarpa

(robi, 2011.02.08 09:57)

hogyan kell betanitani hogy ne engedjen fel senkit az udvara mert ugyanis ez nem bánt senki am ez egy stefi

sziasztok

(red-cenel, 2011.01.17 03:49)

szerintetek szép az alábii cimen található. a képeken látható szuka kutya::??
www.red-cenel.5mp.eu

sétáltatás

(treedog, 2011.01.14 10:54)

tegyél rá nyakörvet akkor is ha csak játszol vele, hagy szokja hogy a gyakában van. Sétáltatáskor pedig ne egyből csörömpölős láncot akasz rá, hanem egy könyebbet ami őt sem zavarja. A lényeg hogy ne rángasd hagy lépjen magátol ahova akar menni. Az elő sétáláshoz sok türelem kell,utána egyre könyebb és egyszerübb lesz.

kadaszsolt1994@gmail.com

(zsolt, 2011.01.13 19:55)

én kérdezni szeretnék 1 ojat hogy van 1 ammstaffom és ecerüen nem akar porázon jönni micsinájak hogy jöjön? köszi

hehhogymi@citromail.hu

(Leslie67, 2010.10.14 21:46)

Nekem is van egy 45 kilós gyönyörű Amstaffom és egyenesen gyerekdadának nevezném. Ennél családbarátabb gyerekszeretőbb "dögöt" :) még nem láttam.Volt már 4 féle kutyám, de asszem megtaláltam a "kutyámat" csak pozitívat tudok róla nyilatkozni. Aki nem ismeri a fajtát és még soha nem volt neki inkább tényleg ne írjon hülyeséget!

dr.kelemenur@freemail.hu

(Kelemen Roland, 2010.10.10 19:31)

Sziasztok!
Nekem is van egy APBT szuka kutyám.Ennek a falytának csak a híre rossz (a sok hozzánemértő okoskodó fasszopó miadt) az enyémmel az óvoda elött szoktak játszani a gyerekek és soha nem volt vele semmi gond!!!! (gondolom nem kell részleteznem hogy ott a kutyának mi mindent kell elviselnie) Szóval aki ilyen kutyát szeretne merem neki alyánlani. addig ne szólja le senki ezt a falytát amíg nem volt neki egy ilyen kutyálya!!! Aki vesz egy ilyet az utánna másikat nem is akar az egyszer biztos, ez a leg ragaszkodóbb leg hűségesebb kutya!!! Szép napot mindenkinek!!!

bogdan oliver@citromail,hu

(bogdán olivér , 2010.05.27 15:35)

megyeér adják a kutyát nekem kellene

kalmanakos@citromail.hu

(kálmán ákos, 2010.05.05 16:37)

kutya

sunpower@vipmail.hu

(Orsi, 2010.01.29 19:13)

Szerető gazdit keresek 2 éves kan kutyámnak.06203504156

sunpower@vipmail.hu

(Orsi, 2010.01.29 19:11)

Sziasztok!
SzeretĹ? gazdit keresek 2 Ă?ves kan kutyámnak.Murpynek hĂ­vják Ă?s nagyon barátságos.Sajnos családi okok miatt kell Ĺ?t elajándĂ?koznom.GondoskodĂł,hozzáĂ?rtĹ?,felelĹ?ssĂ?gteljes gazdit szeretnĂ?k neki találni.Nagy mozgásigĂ?nye van,imád futni,labdázni..SzĂĽrke tigriscsĂ­kos,fehĂ?r a feje Ă?s a hasa..gyĂ?nyĂ?rĹ?!KĂ?pet e mailben tudok rĂłla kĂĽldeni.Ă?rdeklĹ?dni lehet a 0620 3504156 os telefonszámon.

Mátraszele

(Teczli István, 2010.01.23 15:33)

3 ilyen tipusú kutyám van,meg 1 sztafikeverék.Mind a 4 kutya szabadon van,csak etetésnél vanak elkülönitve. Eggyiken sincs semmilyen sérülés,csak amikor okuk van akkor ugatnak.Nem hiszem hogy terminátorként kéne ezeket a fajtákat feltüntetni csak azért mert erősebbek mint az átlag. Keveset irnak egyéniségükröl,és egyenes jellemükröl. Nekem az a tapasztalatom,hogy akit szeretnek azt nagyon szeretik, akit meg nem az jobb ha nem jön a közelbe.Eggyik kutyám se volt soha csibészelve, mégis sebészi pontossággal szűrik ki a rosszindulatú embert, és ez a gyerekekre is értendő.Mert a környékünkön sajnos van néhány állatkinzásra hajlamos gyermek, akiket valószinűleg a szüleik nem tudtak szocializálni.Ezt csak azért irom ,mert ha szóbakerül a kutyaharapás rögtön szóbakerülnek ezek a fajták.Szerintem először az állatokkal való bánásmódot kellene megtanulni és csak utána pálcát törni bármely állat felett,hiszen az ember a felelős (akár gazda akár hozzánemértő idegen)ha létrejön egy potenciális támadás.

borsod

(horváth andrás, 2010.01.04 23:55)

szeva van egy nagyon szép 5 honapos pittem sérga fehér foltokkal nagyon okos szofogadú erös kutya apját anyát engedék mindenféle kutyával hát ezét ö se hagya magát de tanitom nem szabad bolond a kicsika idegen kutyáért már nyig is ha meglátya ölé né meg rendesen fog mindent fát gumit ronygozik tanitok neki mindent mijen legyen de am elcserélném felnött szukára mert nem birom ki várni mig megnö csak komoj kutya érdekelne érte cserébe hivj ha benne vagy 06302387498.borsod megye

májámi

(mókus, 2009.12.28 19:48)

ugfvugrgvkj4bvuhuhfjhbvkjdehucbkjhbc ekuhgf vjh uzozrv euizrozi8verngkuhrf uioufv nkujhioziozr vb uizv

gyula800214@citromail.hu

(gyula800214, 2009.12.26 19:03)

nekem is volt egy amsztaff kutyám, nagyon szép volt, sárga színű, robosztus, kan kutyám, sajnos lemérgezték, nagyon szerettük, családszerető volt.
így most van két kicsi, 1 szuka és 1 kan vörös színűek, más fajtát el se tudnék képzelni a gyerekek mellé.

niky002@citromail.hu

(Nikoka, 2009.11.24 16:44)

Nekem is van egy,Zeusznak hívják nagyon aranyos most lesz 8 hetes!Imádni való,játékos,nem szeret egyedül maradni okos is!Nagyon IMÁDOM :)

CARLOS

(szücsi007, 2009.09.16 17:52)


NEKEM IS VAN EGY NAGYON SZÉP ÉS OKOS AMSTAFFOM .ODA NEM ADNÁM SENKINEK SEMI PÉNZÉRT ÉS TŰZBE TENNÉM ÉRTE A KEZEMET.NAGYON HÜSÉGES ÉS OKOS ÉS SZOFOGADÓ KUTYA ÉS AZ IS BIZTOS HOGY EZ CSAKIS NEVELÉS KÉRDÉSE ÉS NAGYON SOK FOGLALKOÁST IGÉNYEL.a NEVE CARLOS ÉS 11HONAPOS.CSAK OLYAN EMBERNEK AJÁNLOM AKI TÉNYLEG SOK IDÖT SZÁN RÁ ÉS NEM ARRA KELL NEKI HOGY MUTOGASSA ÉS GIZDÁZON VELE MERT AZ SZERINTEM FELEJTSE EL.KOMOLYTALAN EMBERNEK NEM VALO ILYEN FAJTA KUTYA.AZÉRT TUDNI KELL NÁLUK HOGY MIKOR MIT ÉS MIÉRT CSINÁLUNK VELE.NAGYON SOK SZERETETET IGÉNYELNEK AZ BIZTOS

footprint88@freemail.hu

(Kovács András, 2009.08.09 14:03)

Nekem van egy 10 hónapos amstaff szukám.amikor megvettem 6 hónapos volt,anyám azt mondta hogy ha bárkit megharap a családból lelöveti.most már ölne érte.szerintem ez a fajta egy imádnivaló,brutál küllemű,nagyon okos fajta.és imádja a gazdáját.ja és ne felejtsük el soha,a kutya olyan amilyenre a gazda neveli.a kutyát soha nem hibáztathatjuk!!!!

Zalaegerszeg Pintér Máté ut 20

(Farkas Éva, 2009.07.08 00:09)

Azt szeretném tudni, hogy kell igazábol az amsztaffot nevelni, 3 gyerek közelségében.

ketchup@freemail.hu

(Ági, 2009.06.29 13:43)

Nemrég vettünk 1 amstaff kölyköt,imádnivaló kis teremtés,gyönyörű fejformával és korához képest szép testfelépitéssel.Szerintem a kutya viselkedését nem a fajta hanem a nevelés határozza meg!!!!!Kiskutyánk most 9-10 hetes között van,1álétalán nem félek attól hogy felnőttként hogyan fog viselkedni,verés hejett mély hangsúlyu szavakkal és némi vizipriccolós megoldással szép eredményeket érek el nála.A 7végén sikerült arra is megtanítanom hogy 1-2 finom falatért le kell ülnie!És sikerül is neki:)
Családban és ismerősöknél is található amstaff és bullterrier és 1általán nem agresszív kutyák,sőt.....
" Ő a barátod,társad,örződ.Ő a : KUTYA "